¬ ‚¢ 13961112

نتایج جستجو برای عبارت :

¬ ‚¢ 13961112

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

 این دهه فجر است گویی نوبهاروین همه مهراست از او یادگارغصه ها رفتند و افسانه شدندناله ها فریاد مستانه شدنددردهه فجرامتش پیروزشدماه بهمن ماه جان افروزشدفجرگویی نوبهارزندگیچون چراغی در ره سازندگیماهمه دلداده ی رهبرشدیمتا ابد او یار و ما یاورشدیمگفته بودم قصه دارم با شماقصه ای از ماه بهمن بچه هاآنچه بشنیدید برآیندگانبازگویید تا بماند همچناناز نهضت قاطعانه ی روح اللهشد دست ستمگران ز ایران کوتاهبا دست تهی و این همه پیروزیلا حول و لا قوت
عکس آقای خامنه ای

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل